Termomodernizacja szkół w Radomsku

Rozpoczęły się prace przy termomodernizacji dwóch podstawówek w Radomsku – Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5.

Prace remontowe obejmują m.in. docieplenie placówek oraz zmianę źródeł ciepła na gruntowe pompy ciepła, jak również budowę przewodów instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach. Przeprowadzane inwestycje spełniają warunek głębokiej modernizacji energetycznej, rozumianej jako kompleksowa termomodernizacja, oznaczająca przedsięwzięcie wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku. Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji roczne zapotrzebowania na energię w budynkach zmniejszy się o około 89 procent. Termin realizacji zadania to koniec września br., przy czym prace w pomieszczeniach niezbędnych dla procesu dydaktycznego muszą być zakończone najpóźniej do dnia 25 sierpnia.

Projekt pn.„Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Radomsku” został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Łączna kwota dofinansowania to 2 753 617,68 zł.

Źródło: UM Radomska