Trwają policyjne działania NURD

Od godziny 06:00 (01.10) policjanci zawierciańskiej drogówki prowadzą działania związane z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Podczas akcji policjanci zwracają szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.
Akcja prowadzona jest od godziny 06:00 i zostanie zakończona o 22:00. Działania policyjne „NURD” mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących, jak i pieszych. Są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenia pieszych w ruchu drogowym. W ramach ogólnokrajowej akcji stróże prawa zwracają uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądają się czy piesi, rowerzyści i motorowerzyści sami nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego powinni pamiętać, że pojazdu nie da się zatrzymać w miejscu. Wchodząc na jezdnię tuż przed nadjeżdżającym pojazdem stwarzają dla siebie ogromne zagrożenie. Bardzo niebezpieczne jest też przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych. Pieszy i rowerzysta w zderzeniu z samochodem ma małe szanse na „wyjście z tego cało”. Policjanci przypominają także o obowiązku korzystania z elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym od zmierzchu do świtu.