Uroczystości przy miejscu straceń w Olsztynie

znak (1)

Na olsztyńskim „Miejscu straceń”w niedzielę zaplanowano uroczystości ku czci pomordowanych w latach 1939 -45 przez okupantów niemieckich. Organizatorzy obchodów chcą także przypomnieć o 70 rocznicy procesu 16-tu w Moskwie. Msza św. w intencji poległych rozpocznie się o godzinie 15.00.

Na Cmentarzu ofiar II wojny światowej w 18 zbiorowych mogiłach spoczywa 1968 ofiar hitlerowskiego terroru. Są to głównie Polacy, przywożeni samochodami z Częstochowy i Radomska z więzień i z akcji pacyfikacyjnych.

W latach 1942-1943 przywożono tu także konających radzieckich żołnierzy z lagrów w Częstochowie i dobijano ich z broni palnej strzałem w tył głowy. Wszystkie zwłoki grzebano na miejscu, a mogiły równano z ziemią i maskowano. Po wojnie dokonano ekshumacji zwłok. Przy największej mogile po wyzwoleniu postawiono dębowy krzyż.

źródło: www.olsztyn-jurajski.pl