W Lubojence powstanie nowe hospicjum

hospicjum

Starosta częstochowski Andrzej Kwapisz przekazał Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej grunt pod budowę nowego hospicjum stacjonarnego. Przekazana w formie darowizny nieruchomość Skarbu Państwa znajduje się w Lubojence gm. Mykanów.
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zajmuje się pacjentami przewlekle chorymi, prowadząc hospicjum domowe dla dzieci i dorosłych, oddział stacjonarny opieki paliatywnej, poradnie opieki paliatywnej, oddział dzienny opieki paliatywnej oraz Akademię Walki z Rakiem. Aby realizować swoje cele Stowarzyszenie wykorzystuje użyczony od gminy Częstochowa budynek położony w Częstochowie przy ul. Krakowskiej.   Jednakże możliwości lokalowe oraz powierzchnia zajmowanej dotąd działki uniemożliwiają rozbudowę hospicjum. Aby sprostać coraz większym potrzebom społecznym wynikającym z wydłużania się życia ludzkiego  i starzenia się społeczeństwa, konieczne jest stworzenie w naszym rejonie zaplecza umożliwiającego rozbudowę oddziału stacjonarnej opieki paliatywnej, jak również umożliwiającego sprawowanie opieki nad osobami starszymi i nieporadnymi życiowo. By Stowarzyszenie mogło te cele realizować, jego prezes  Anna Kaptacz w lutym 2011 r. zwróciła się do starosty A. Kwapisza z prośbą o wskazanie i przekazanie w formie darowizny nieruchomości, która pozwoliłaby na budowę hospicjum z prawdziwego zdarzenia.
2 października br. starosta otrzymał od ministra pełnomocnictwo do zawarcia aktu darowizny.