W Żarkach zapłacą więcej za odbiór odpadów

Mieszkańcy gminy Żarki zapłacą więcej za odbiór odpadów. Za odpady segregowane opłata wynosi 14,50 zł, a za odpady zmieszane – 29,00 zł za osobę zamieszkującą.  Na wysokie opłaty wpływają: wzrost opłaty marszałkowskiej z tytułu składowania odpadów, wzrost cen prądu, wzrost pracy minimalnej, a tym samym wyższe koszty pracy.
Gmina Żarki nie jest jedyną, w której nastąpiła podwyżka od 1 czerwca. Samorządy w 2019 r. odnotowują w całym kraju wzrost cen za wywóz odpadów od 100 do nawet 400 proc.

W związku ze zmianą wysokości opłaty nie ma obowiązku składania nowych deklaracji. Zmianę deklaracji należy składać w przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty, np. zmiana liczby osób w nieruchomości związana z narodzinami dziecka, zgonami, wyjazdami, bądź zmiana sposobu zbierania odpadów – selektywny bądź zmieszany.

Grafika na podstawie materiałów miasta Będzin.