W Złotym Potoku debatują o historii kultury fizycznej

W dniach 10-12 września 2018 r. w Złotym Potoku odbywa się II Międzynarodowy Kongres Naukowy Historyków Kultury Fizycznej pod hasłem „Historia Kultury Fizycznej i Sportu Narodów Europy”. Ideą Kongresu jest upowszechnienie wiedzy w dziedzinie historii kultury fizycznej i turystyki, ukazanie stanu badań w zakresie dziejów kultury fizycznej w krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Jak twierdzi prof. Eligiusz Małolepszy, dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie, historia kultury fizycznej i sportu to popularna dziedzina badań:

– Wiele ośrodków naukowych w Polsce zajmuje się tą dyscypliną m.in. Kraków, Gorzów Wielkopolski, Lublin, Białystok, Częstochowa. W naszym kraju jest ona dobrze rozwinięta, dlatego że stosunkowo duża liczba badaczy podejmuje tę problematykę. W kilku ośrodkach akademickich naukowcy badają np. dzieje polskiej kultury fizycznej z przełomu XIX i XX w. Popularny jest też okres Polski międzywojennej, czasów powojennych czy Polski z czasów transformacji ustrojowej. Razem z moim zespołem zajmuję się obecnie historią kultury fizycznej na Wołyniu w okresie międzywojennym.

Organizatorem II Międzynarodowego Kongresu Naukowego Historyków Kultury Fizycznej jest Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Wydarzenie współorganizuje Wydział Wychowania Fizycznego Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku.

Maciej Orman