Warsztaty muzyczne w Czatachowie

czatachowa www

Młodzież z Czatachowy realizująca projekt : „Co w sobie chowa Czatachowa” organizuje warsztaty muzyczne z kapelą „Sami Swoi”. Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę 22 lutego o godzinie 18:00 w remizie OSP Czatachowa. Grupa inicjatywna w skład której wchodzą: Paulina Stępień, koordynator, Monika Stępień, Marta Wieszczura, Sylwia Stempień – organizują pierwsze warsztaty aktywizujące wszystkich mieszkańców bez względu na wiek i płeć. Spotkanie będzie miało charakter muzyczny.
– Chciałybyśmy zaprosić wszystkich chętnych do uczestnictwa w naszym spotkaniu, które ma na celu poznawanie piosenek ludowych oraz wspólnym biesiadowaniu ; mówi Paulina Stępień, koordynatorka projektu.
Młodzież realizująca projekt dąży do poznania dawnych piosenek i przyśpiewek ludowych, do tego przedsięwzięcia zaangażowała również miejscową kapelę „Sami Swoi”, która zapewni akompaniament imprezy.
– Spotkanie to ma charakter otwarty, skierowane jest ono dla osób zarówno młodych jak i starszych, którzy chcą zdobywać nowe doświadczenia, mówi Marta Wieszczura.
W ramach warsztatów muzycznych odbędą się dwa spotkania. Na zakończenie zorganizowany zostanie konkurs karaoke. Przedsięwzięcie jest realizowane przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu: Młodzież w działaniu.