Wiosenne porządki w gminie Mstów

siedlec-porzadki

W epoce PRL-u czynem społecznym nazywano nieodpłatne prace wykonywane na rzecz ogółu, zwykle w dni wolne. Dziś znamy je już raczej tylko z filmów lub książek i nie kojarzą nam się one dobrze, bo udział w nich często nie był dobrowolny. Prawdziwie oddolne inicjatywy, mające na celu poprawę wizerunku „małych ojczyzn”, to jednak zupełnie inna sprawa. W gminie Mstów w kolejnych miejscowościach odbywają się prace porządkowe, w których uczestniczą sami mieszkańcy.

Sygnał do działania dała Cegielnia, której mieszkańcy wczesną wiosną zdecydowali się poprawić wygląd trzech stojących we wsi przydrożnych krzyży oraz terenu wokół nich. Ułożono kostkę brukową, posadzono nowe kwiaty i krzewy, zakupiono betonowe gazony. W inicjatywę zaangażowało się 20 osób. Nie tylko sami wykonali prace, ale i sfinansowali zakup potrzebnych materiałów.

Na odzew ze strony mieszkańców innych miejscowości w gminie nie trzeba było długo czekać. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców właściwy wygląd odzyskały place zabaw w Kłobukowicach i Łuszczynie.

Następną miejscowością, która postarała się o poprawę wizerunku stał się Siedlec. Z inicjatywy mieszkańca tej miejscowości, a jednocześnie przewodniczącego Rady Gminy, Krzysztofa Choryłka, sołtysa Zygmunta Sieradzkiego oraz członków miejscowej jednostki OSP odbyło się sprzątanie terenu wokół przedszkola. Uczestnicy akcji stwierdzili zgodnie, że do zrobienia zostało jeszcze sporo i zadeklarowali udział w kolejnych, podobnych przedsięwzięciach. Siedleckie przedszkole dzięki generalnemu remontowi odzyskało niedawno blask, z roku na rok pięknieje także jego najbliższe otoczenie, do którego należy min. działka komunalna, zwyczajowo wykorzystywana przez mieszkańców do celów rekreacyjnych.

– Cieszy mnie aktywność mieszkańców w naszych miejscowościach. To naprawdę ważne, że angażujemy się i dbamy o nasze „małe ojczyzny”. My takie inicjatywy będziemy wspierać” – powiedział Wójt Gminy Mstów, Tomasz Gęsiarz.

Wiele wskazuje na to, że społeczna aktywność obudzi się również w mieszkańcach innych miejscowościach gminy Mstów. Praktycznie w każdej z nich są działki komunalne, na których funkcjonują ogólnodostępne place zabaw i boiska sportowe.

AJ