Wojewoda wzywa do podjęcia działań przeciwpowodziowych

powodz

Wojewoda śląski wezwał lokalne samorządy do podjęcia działań, które zapobiegną ewentualnym skutkom prognozowanych, intensywnych opadów deszczu. Zwrócił uwagę na konieczność przeglądu planów przeciwpowodziowych oraz planów zarządzania kryzysowego, przeglądu magazynów przeciwpowodziowych, urządzeń hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych oraz miejsc zagrożonych powodzią. Kluczowy, zdaniem wojewody, jest przepływ informacji pomiędzy gminami i przedstawicielami służb oraz instytucjami biorącymi udział w akcjach przeciwpowodziowych.
Samorządowcy zostali zobowiązani do przekazywania do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego informacji o wszystkich zagrożeniach i zdarzeniach, które wystąpiły na ich terenie w związku z wydanymi ostrzeżeniami.

Z prognoz meteorologów wynika, że w najbliższych dniach w naszym regionie może spaść nawet 60 mm wody na dobę.