W Mstowie zakończono prace nad rewitalizacją Źródła Stoki

Fundacja Przyroda i Człowiek zakończyła prace nad rewitalizacją Źródła Stoki na terenie gminy Mstów. Zadanie sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nosiło nazwę: „Ochrona cennych ekosystemów południowej Polski i racjonalne ich udostępnienie”. Obszar źródliskowy Źródło Stoki Spod Góry Wał ciągle jest miejscem, gdzie ludzie przyjeżdżają czerpać wodę. Mówi zastępca wójta gminy Mstów – Adam Markowski, koordynator ds. Kultury, Promocji i Turystyki Gminy:
– Od wieków ludzie przyjeżdżają tutaj czerpać wodę. Kiedyś, w dobie braku wodociągów, to było jedno z najważniejszych miejsc, bo bez wody żyć się nie da. Tu jeszcze widać podjazd, którym podjeżdżały wozy konne. Cały czas przyjeżdżają tutaj ludzie. Dzisiaj, tylko w ciągu ostatniej godziny, widziałem kilka osób z różnymi pojemnikami przychodzących, żeby sobie tam nabrać wody. Mimo, że mają wodę z wodociągów w swoich domach, wolą jechać do źródełka. Raz, że piękne, dwa – siła czystej wody, takiej naturalnej, niczym nie uzdatnianej, jest jednak duża.
Źródło Stoki to miejsce, w które kiedyś już ingerował człowiek. Była to jednak ingerencja bez troski o ochronę ekosystemu i naturalnego piękna. Teraz połączono bezpieczeństwo korzystania z wody z przywróceniem charakteru przyrodniczo-edukacyjnego. Użyto naturalnych surowców:
– Stare zdjęcia pokazują, jak jeszcze niedawno te źródła wyglądały – wspomina Adam Markowski. – To był brzydki beton, jakieś płyty chodnikowe wrzucone do wody, żeby było wygodniej. Obecnie mamy piękny kamień jurajski. Naturalny, na którym można się uczyć geologii. Mamy dębowe podesty, schody, żeby było wygodniej i bezpieczniej, podest widokowy, który jest także chodnikiem, dlatego można sobie spokojnie i bezpiecznie podziwiać widoki. Usunięto rośliny inwazyjne, które bardzo zarastały to źródlisko. Jest ono teraz lepiej widoczne, bardziej naturalne. Są zasadzone różne rośliny stąd, co ważne dla natury pochodzące, więc jest renaturalizacja, poprawa wyglądu i poprawa bezpieczeństwa. Jest dużo źródeł na Jurze, przy których człowiek nic nie musiał nigdy robić. Ze źródeł przy których człowiek coś robił, to jest obecnie najlepiej wyglądające i przygotowane w tym rejonie. Zrobione w zgodzie z ekologią, z aktualnymi trendami. Co prawda wewnątrz skarpy jest beton, ze względu na jej wielkość, ale widoczne są tylko piękne naturalne kamienie wapienne, których tu w okolicy jest sporo.
Odnowione Źródło Stoki znajduje się przy ul. Sportowej w Mstowie w pobliżu zakola rzeki Warty. Jest to jedno z wielu atrakcyjnych miejsc w gminie, obok m.in. zbiórka wodnego Tasarki oraz klasztoru sięgającego historią XII wieku.

MK/KN