Zapłonęły znicze na mogiłach poległych

„Zapal znicz bohaterom” – takim hasłem i tysiącami bezpłatnych lampek w całym kraju harcerze w ostatnich dniach zachęcali odwiedzających liczne nekropolie, pomniki i mogiły. Na nekropoliach zarówno w Częstochowie jak w całym regionie spoczywa wielu poległych, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę, broniąc jej w różnych okresach.
W całej archidiecezji częstochowskiej można znaleźć wiele grobów, w których spoczywają powstańcy listopadowi, styczniowi, obrońcy z września 1939 roku czy ofiary okupacji niemieckiej i sowieckiej.
Ziemia częstochowska i tereny całej obecnej archidiecezji częstochowskiej usiane są licznymi mogiłami powstańczymi. Jedna z nich znajduje się w Wąsoszu. Na starym cmentarzu spoczywają  polegli w Bitwie pod Wąsoszem. Miała ona miejsce 23 kwietnia 1863 roku w trakcie Powstania Styczniowego. Konfrontacja z Rosjanami kosztowała życie aż 34 zabitych Polaków, co odnotowano w jednej z ksiąg metrykalnych parafii Wąsosz. Wedle zapisu ówczesnego proboszcza wąsoskiego ks. Antoniego Bujakowskiego – większość poległych pochodziła z Wielunia i okolicy (z powiatu wieluńskiego). Poległym Polakom poświęcony jest pomnik „Gloria Victis”.
Pielęgnowanie pamięci o naszych narodowych bohaterach jest obowiązkiem każdego patrioty – Polaka. Zwłaszcza w tych trudnych czasach, gdy takie wartości jak Bóg, Honor, Ojczyzna coraz częściej zostają zastąpione nieskrępowaną wolnością i powszechnym zobojętnieniem na los innych.

Piotr Nicpoń

 

 

 

 

Tagged with