Żarki: bezpłatne spotkanie z onkologiem i dietetykiem

znak

Ważna informacja dla mieszkańców gminy Żarki – w najbliższy czwartek, 24 września, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Moniuszki 2 będzie można skorzystać z bezpłatnej konsultacji z onkologiem i dietetykiem. Jest to możliwe dzięki projektowi o nazwie „Program badań onkologicznych układu pokarmowego w powiecie zawierciańskim i myszkowskim szansą na dłuższe życie w dobrym zdrowiu” realizowanym przez Szpital Powiatowy w Zawierciu. Początek spotkania o 17:00.

Program jest skierowany dla kobiet i mężczyzn w wieku 40 lat i powyżej 40. roku życia – dla wszystkich osób z grupy ryzyka, które mają aktualne ubezpieczenie i są mieszkańcami powiatu zawierciańskiego lub myszkowskiego. Celem projektu jest podniesienie wykrywalności chorób nowotworowych w ich wczesnym stadium oraz podjęcie natychmiastowego leczenia.

W ramach projektu od 23 lipca 2015 roku we wszystkich gminach powiatu zawierciańskiego i myszkowskiego, rozpoczął się cykl szkoleń pod kątem edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia związanej z badaniami profilaktycznymi i zdrowym stylem życia. We wszystkich gminach odbywać się będą spotkania z potencjalnymi uczestnikami projektu, ich rodzinami i osobami zainteresowanymi.

Spotkanie w Żarkach składać się będzie z dwóch części: – spotkanie z onkologiem i z dietetykiem. W ich trakcie uczestnicy będą mogli poznać wczesne objawy choroby nowotworowej, czynników ryzyka, oraz zasady postępowania w przypadku podejrzenia choroby. Omówiona też będzie rola aktywności fizycznej w ograniczeniu ryzyka zachorowania na nowotwory oraz rola właściwej diety.

Program jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”.

 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Żarki