Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 29 kwietnia

29 kwietnia to Piąta Niedziela Wielkanocna. Na ten dzień kościół przygotował czytania:

Z Dziejów Apostolskich (Dz 9, 26-31), z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła (1 J 3, 18-24) i z Ewangelii św. Jana (J 15, 1-8). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska