Czas mija, misja pozostaje


Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa założył na początku XIX w. św. Zygmunt Gorazdowski. 1 stycznia 2020 roku rozpoczął się dla Zgromadzenia rok jubileuszowy w 100. rocznicę śmierci założyciela. To był początek jubileuszowych obchodów, a o tym, co będzie dalej mówią s. Mateusza Ciszewska, przełożona Prowincji Wrocławskiej Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa oraz s. Emanuela Snopek ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Częstochowie:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska
Fot. Zbyszek Derda