Drabiną do nieba – rozmowa z ks. Łukaszem Mikołajczykiem

Pochodzący z Częstochowy Ks. Łukasz Mikołajczyk ze zgromadzenia księży orionistów na co dzień zaangażowany jest w pracę wspólnoty Drabina Jakubowa. Wspólnota rozszerza swoją działalność poza macierzysty dziś Brańszczyk, budując bazy wolontariuszy w kilku miastach Polski. Czy dołączy do nich Częstochowa?

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska
Fot. Radio Fiat/Zbyszek Derda