Jezus w centrum uwagi – spotkanie filozofów w AJD

Koło Naukowe Filozofów działające przy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza na spotkanie wokół tematu: „Dlaczego potrzebujemy Jezusa? W dialogu z Leszkiem Kołakowskim”. Na spotkanie zaprasza (i zamierza je poprowadzić) Michał Płóciennik:
Dlaczego potrzebujemy Jezusa? – wokół tekstu Leszka Kołakowskiego