Kościół codzienny. Rozmowa z ks. Mariuszem Bakalarzem z 2 sierpnia

Zaproszenie na multimedialną wystawę „Śladami Jezusa”, odpust św. Jana Marii Vianneya w malowniczych Mzykach k. Koziegłów i kilka słów o niezłomnym ks. kan. Stefanie Farysiu – to tematy kolejnej audycji „Kościół codzienny” z ks. Mariuszem Bakalarzem, rzecznikiem archidiecezji częstochowskiej w roli głównej.

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska