Mediacje szansą na (z)rozumienie – rozmowa z ministrem Marcinem Romanowskim

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia. – czytamy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Czy naprawdę mediacje mogą być pomocą w rozwiązaniu niektórych (czy nawet wielu) konfliktów? Mówi Marcin Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska