Noc Księgarń, noc Słowa

Co można nocą robić w księgarni? To dobre pytanie, a odpowiedź przynosi akcja Noc Księgarń. W pierwszą edycję tej niezwykłej nocy włączyło się kilkadziesiąt księgarń w całej Polsce. W Częstochowie dwie: księgarnia Między kartkami i księgarnia Edycji Świętego Pawła. Do tego, że nie warto 20 września zbyt wcześnie kłaść się do łóżka namawiają Joanna Gawęda i ks. Daniel Łuka:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska.
Fot. Radio Fiat / DN