Odwaga wiary – książka o św. Stanisławie Kostce

Jak o świętych mówić dzieciom, by chciały słuchać? Przede wszystkim nie bać się opowieści o świętych, a odkrywanie ich życia ułatwiają m.in. takie publikacje jak książka „Święty Stanisław Kostka”, wydana pod redakcją ks. dr. Andrzeja Kuliberdy staraniem Częstochowskiego Wydawnictwa Archidiecezjalnego „Regina Poloniae”.

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

„Święty Stanisław Kostka”, red. ks. dr Andrzej Kuliberda, wyd. „Regina Poloniae”, Częstochowa 2018