Ośrodek z sercem

Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Częstochowie, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, przeznaczony jest dla dziewcząt z z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, a także słabosłyszących, słabowidzących, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które wymagają stosowania specjalnych oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych. ze względu na występujące niepełnosprawności. O życiu Ośrodka mówią s. Zofia oraz Bogusława Wielgat, wychowawca w SOW:

[audio:http://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2017/07/SOW_Kubiny.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska