Pomóż, bo możesz. Rozmowa z ks. Pawłem Dzierzkowskim

Pomagania można się nauczyć, do pomagania można i trzeba namawiać. I to pomaganie umożliwiać. Taką okazją do dzielenia się jest akcja Caritas „Tak, pomagam”. Mówi o niej ks. Paweł Dzierzkowski, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Częstochowskiej:
POSŁUCHAJ ROZMOWY
Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska