Przygotowanie do niedzielnej liturgii Słowa z bp. Andrzejem Przybylskim – XXX niedziela zwykła, 29 października

29 października 2017 roku to XXX niedziela zwykła, na którą Kościół przygotował czytania z Księgi Wyjścia (Wj 22, 20-26), fragmentu Listu do Tesaloniczan (1 Tes 1,5c-10) i Ewangelii św. Mateusza (Mt 22,34-40), wskazując jednocześnie na psalm 18 (Ps 18(17), 2-3a. 36c-4. 47 i 51ab). Zapraszamy do wysłuchania rozważań bp. Andrzeja Przybylskiego:

bp Andrzej Przybylski – XXX niedziela zwykła: przygotowanie do niedzielnej liturgii Słowa

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska