Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 1 kwietnia

1 kwietnia to Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Na ten dzień kościół przygotował czytania:

Z Dziejów Apostolskich (Dz 10, 34a. 37-43), z Listu św. Pawła do Kolosan (Kol 3, 1-4) i z Ewangelii św. Jana (J 20, 1-9). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska