Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 1 lipca

1 lipca to niedziela XIII tygodnia okresu zwykłego. Na ten dzień Kościół przygotował czytania:

Z Księgi Mądrości (Mdr 1,13-15;2,23-24), z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (2 Kor 8,7.9.13-15) i z Ewangelii św. Marka (Mk 5,21-43). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska