Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 15 kwietnia

15 kwietnia to Trzecia Niedziela Wielkanocna. Na ten dzień kościół przygotował czytania:

Z Dziejów Apostolskich (Dz 3, 13-15. 17-19), z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła (1 J 2, 1-5) i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 24, 35-48). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska