Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 15 lipca

15 lipca to niedziela XV tygodnia okresu zwykłego. Na ten dzień Kościół przygotował czytania:

Z Księgi Proroka Amosa (Am 7,12-15), z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (Ef, 4, 1-6 ) i z Ewangelii św. Marka (Mk 6,7-13). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska