Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 22 lipca

22 lipca to niedziela XVI tygodnia okresu zwykłego. Na ten dzień Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Jeremiasza (Jr 23, 1-6), z Listu św. Pawła do Efezjan (Ef 2, 13-18), i z Ewangelii św. Marka (Mk 6, 30-34). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska