Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 23 grudnia

23 grudnia to IV niedziela Adwentu. Na ten dzień Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Micheasza (Mi 5,1-4a), z Listu do Hebrajczyków (Hbr 10,5-10), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 1,39-45). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska