Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 25 listopada

25 listopada to niedziela XXXIV tygodnia okresu zwykłego – Uroczystość Chrystusa Króla. Na ten dzień Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Daniela (Dn 7,13-14), z Apokalipsy św. Jana Apostoła (Ap 1,5-8), i z Ewangelii św. Jana (J 18,33b-37). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska