Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 25 lutego

25 lutego przypada Druga Niedziela Wielkiego Postu. Na ten dzień Kościół przygotował czytania:
Księga Rodzaju (Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18)
List św. Pawła do Rzymian (Rz 8, 31b-34)
Ewangelia św. Marka (Mk 9, 2-10)
Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY
Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska