Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 27 maja

27 maja to Uroczystość Najświętszej Trójcy. Na ten dzień Kościół przygotował czytania:

Z Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 4, 32-34. 39-40), z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 8, 14-17) i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 28, 16-20). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska