Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 28 października 2018

28 października to niedziela XXX tygodnia okresu zwykłego. Na ten dzień Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Jeremiasza (Jr 31, 7-9), z Listu do Hebrajczyków (Hbr 5, 1-6) , i z Ewangelii św. Marka (Mk 10, 46b-52). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska