Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 3 lutego

3 lutego to Czwarta Niedziela zwykła. Na ten dzień Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Jeremiasza (Jr 1, 4-5. 17-19), z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 12, 31 – 13, 13), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 4, 21-30). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska