Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 6 maja

 6 maja to Szósta Niedziela Wielkanocna. Na ten dzień kościół przygotował czytania:

Z Dziejów Apostolskich (Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48), z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła (1 J 4, 7-10) i z Ewangelii św. Jana (J 15, 9-17). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska