Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 8 kwietnia

8 kwietnia to Niedziela Miłosierdzia Bożego. Na ten dzień kościół przygotował czytania:

Z Dziejów Apostolskich (Dz 4, 32-35), z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła (1 J 5, 1-6) i z Ewangelii św. Jana (J 20, 19-31). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska