Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 9 grudnia

9 grudnia to II niedziela adwentu. Na ten dzień Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Barucha (Ba 5,1-9), z Listu św. Pawła do Filipian (Flp 1,4-6.8-11), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 3,1-6) . Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska