Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – I Niedziela Adwentu

Z Księgi proroka Izajasza (Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7), z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 1, 3-9), i z Ewangelii św. Marka (Mk 13, 33-37). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska