Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – II Niedziela Wielkiego Postu

Na II Niedzielę Wielkiego Postu Kościół przygotował czytania:

Z Księgi Rodzaju (Rdz 15, 5-12. 17-18), z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian (Flp 3, 17 – 4, 1), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 9, 28b-36). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska