Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – III Niedziela Adwentu

Na III Niedzielę Adwentu Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Izajasza (Iz 35,1-6a.10), z Listu św. Jakuba Apostoła (Jk 5,7-10), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 11,2-11). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska