Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – III Niedziela Wielkiego Postu

Na III Niedzielę Wielkiego Postu Kościół przygotował czytania:

Z Księgi Wyjścia (Wj 3, 1-8a. 13-15), z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 10, 1-6. 10-12), i  z Ewangelii św. Łukasza (Łk 13, 1-9). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska