Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Niedziela Palmowa

Na Niedzielę Palmową Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Izajasza (Iz 50,4-7), z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian (Flp 2,6-11), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 22,14-23,56). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska