Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Siódma Niedziela zwykła

Na Siódmą Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania:

Z Księgi Kapłańskiej (Kpł 19, 1-2. 17-18), z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 3, 16-23), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 5, 38-48). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska