Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Uroczystość Najświętszej Trójcy

Na Uroczystość Najświętszej Trójcy Kościół przygotował czytania:

Z Księgi Wyjścia (Wj 34, 4b-6. 8-9), z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (2 Kor 13, 11-13), i z Ewangelii św. Jana (J 3, 16-18). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska