Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Na Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Kościół przygotował czytania:

Z Księgi Rodzaju (Rdz 3,9-15.20), z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 15,4–9), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 1,26-38). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska