Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Kościół przygotował czytania:

Z Dziejów Apostolskich (Dz 2, 1-11), z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 12, 3b-7. 12-13), i z Ewangelii św. Jana (J 20, 19-23). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska