Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XIX Niedziela zwykła

Na XIX Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania:

Z Pierwszej Księgi Królewskiej (1 Krl 19,9a.11-13a), z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 9,1-5), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 14,22-33). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska