Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XV Niedziela zwykła

Na XV Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania:

Z Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 30,10-14), z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan (Kol 1,15-20), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 10,25-37). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska