Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XX Niedziela zwykła

Na XX Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Izajasza (Iz 56, 1. 6-7), z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 11, 13-15. 29-32), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 15, 21-28). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska