Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XXIII Niedziela zwykła

Na XXIII Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania:

Z Księgi Mądrości (Mdr 9,13-18), z Listu św. Pawła Apostoła do Filemona (Flm 9b-10.12-17), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 14,25-33). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska